hulp bij faalangst

De eik      ontdek je talent 


    Hulp bij faalangst


    De training is erop gericht dat het kind zich veiliger voelt in het algemeen en specifiek in de situatie waarin   

    de faalangst zich voordoet. Dit wordt geoefend met de volgende onderdelen


1.  Leren omgaan met faalangst;

M.b.v. Rationele Emotieve Therapie (de RET)  wordt er geleerd hoe met faalangst omgegaan kan   

worden.


2. Fysieke en mentale krachtoefeningen om sterker in het leven te staan;

Er wordt ook aandacht besteed aan de lichaamshouding.Een juiste lichaamshouding straalt kracht en

rust uit en daardoor wordt er meer zelfvertrouwen ervaren.


3. Ontspanningsoefeningen;

Deze oefeningen en visualisaties helpen om beter te kunnen ontspannen op momenten dat het nodig is. Deze oefeningen kunnen ook plaatsvinden op een energetische stoel om het effect te versterken.


4. Breingym oefeningen om helder te kunnen denken.

Breingym-oefeningen zorgen ervoor dat de mogelijkheden ten aanzien van het leerproces zo goed

mogelijk worden benut.


5. Non-verbale werkvormen

Non-verbale werkvormen, zoals tekenen, kleuren, kleien, drama- en expressieoefeningen helpen bij het leren uiten van gevoelens en emoties. Deze werkvormen doen meer, dan woorden kunnen zeggen!