individuele begeleiding

De eik

 

 

 

ontdek je talent om te leren

 

 

 

Individuele begeleiding

 

Begeleiding op maat!

 

Het hele programma wordt afgestemd op de specifieke hulpvraag en aangepast aan de behoefte en mogelijkheden van

het kind.

 

De hulpvraag kan betrekking hebben op een leermoeilijkheid (spelling, lezen, rekenen, schrijven (motoriek), of op een

leerhindernis (dyslexie-dyscalculie-NLD) of gedragshindernis (bijvoorbeeld ADHD-ADD-ODD-ASS) (lees meer)

 

Bij de individuele begeleiding zijn de kwaliteiten en talenten die het kind heeft het uitgangspunt voor de begeleiding.

Deze worden gebruikt om het gevoel van eigenwaarde en het zelfvertrouwen te sterken en als startpunt om te kunnen

gaan werken aan de moeilijkheden die het kind tegenkomt, thuis, op school en op eventuele andere plaatsen.

 

De programmaonderdelen worden gekozen vanuit de volgende uitgangspunten:

- leren door succeservaringen

- iedereen heeft alle bagage (talenten en kwaliteiten) in zich om zich verder te

kunnen ontwikkelen.

De onderdelen kunnen betrekking hebben op concentratie, inoefening, basisbalans,

ontspanning, creativiteit, uiten, automatiseren, faalangstreductie, inzicht in eigen

handelen, overzicht (dagritme, plannen)...alles wat nodig is om de puzzelstukjes op

zijn plaats te laten vallen.

 

 

 

De eik - ontdek je talent om te leren

06-40845675

Helenaveenseweg 66 Grashoek

info@de-eik.nl kvk59110988