Helena Kinds

De eik



      ontdek je talent 



                                                                                     

   Helena Kinds


   Mijn naam is Helena Kinds (1973), ik ben getrouwd en moeder van drie prachtige   

   dochters.


   Na een aantal jaren mijn vizier volledig te hebben gericht op de begeleiding en

   verzorging van onze dames, is het gekriebel begonnen. Ik wilde weer aan de slag met

   kinderen. En wel op zo'n manier dat ik samen met het kind en de ouders op zoek wil

   naar de juiste begeleidingsweg. Vandaar dat praktijk De eik is ontstaan. Na vijf jaar

   met veel plezier kinderen te hebben begeleid, werd het tijd om alle ervaring die ik heb

   ook in te zetten voor (jong-)volwassenen. Voor iedereen is er tijd en ruimte bij De eik

  

   Bij De eik mag je jezelf zijn en jezelf leren zijn. Het gevoel krijgen dat wat je ook doet,

   je, als persoon er gewoon mag zijn met al je sterke en minder sterke kanten.

   Dat is wat ik eenieder mee wil geven: alles in je maakt je tot wie je bent!

   Iedereen wil volledig gezien en gekend worden en niet alleen het

   "probleem" zijn. Ik spreek daarom ook liever over moeilijkheid en hindernis als over probleem en stoornis: Moeilijkheden kun

   je overwinnen en hindernissen zijn te nemen en als ze groot of te hoog zijn help ik je graag een handje.


   Vanaf het jaar 2013 heb ik door middel van zelfstudie en cursussen mezelf op de hoogte gebracht van nieuwe ontwikkelingen

   op het gebied van begeleiding, training en coaching met betrekking tot leer- en gedragshindernissen en beelddenken.

   Daarnaast heb ik me ook verdiept in onderwerpen die dicht bij mijn interessegebieden liggen, van daaruit is een

   breder aanbod ontstaan, waarmee ik ook (jong-)volwassenen wil bereiken. Dit aanbod betreft persoonlijke groei en

   ontspanning voor een ieder die daar behoefte toe voelt, leeftijd is daarbij niet belangrijk.


   Op de vraag wat ik doe, kan ik met volle overtuiging zeggen: 'Ik doe dingen die ik echt leuk vind" En dat gun ik iedereen, vanuit    het hart kunnen doen waar je goed in bent en waar je plezier in hebt.