visie en uitgangspunten

De eik

 

 

 

ontdek je talent om te leren

 

 

 

Visie en uitgangspunten

 

Ieder kind is uniek en heeft alle bagage in zich om een gelukkig en goed functionerend persoon te

worden. Vandaar dat er bij De eik niet alleen gekeken wordt naar dat wat het kind moeilijk vindt of

moeilijkheden bij ondervindt, maar het hele kind wordt onder de loep genomen: Een holistische

benadering van het kind met zijn eigen emotie, leerstijl, motivatie, sterke en zwakke kanten.

 

Samen zoeken naar waar je talenten, mogelijkheden liggen. En vervolgens deze talenten inzetten en

gebruiken om dat wat je nog moeilijker vindt ook te leren. Dus niet hoe slim ben jij, maar hoe ben jij slim

en hoe gebruik je je eigen talent slim!

 

Bij De eik kun je leren op alle gebieden;

schoolse vaardigheden (lezen, rekenen, spellen, leren leren)

niet-specifiek schoolse, maar maatschappelijk en sociaal handige vaardigheden (zelfvertrouwen,

zelfkennis, concentratie, geaccepteerd gedrag vertonen, je in balans voelen)

 

De eik biedt trainingen en leerbegeleiding specifiek gericht op het schoolgaande kind en de

lerende/studerende jongere. Maar een ieder die open staat om te leren en in balans te komen is

welkom en kan contact opnemen.

 

De eik - ontdek je talent om te leren

06-40845675

Helenaveenseweg 66 Grashoek

info@de-eik.nl kvk59110988