visie en uitgangspunten

De eik      ontdek je talent 
   Visie en uitgangspunten


   Iedere persoon is uniek en heeft alle bagage in zich om een gelukkig en goed functionerend persoon te

   worden. Het aanbod bij De eik is dan ook gericht op het welzijn en welbevinden van de totale persoon

   Vandaar dat er bij De eik niet alleen gekeken wordt naar dat wat iemand moeilijk vindt of

   moeilijkheden bij ondervindt, maar de hele persoon wordt onder de loep genomen: Een holistische

   benadering van de mens met zijn eigen emotie, gevoel, leerstijl, motivatie, sterke en zwakke kanten.


   Samen zoeken naar waar je talenten, mogelijkheden liggen. En vervolgens deze talenten inzetten en

   gebruiken om dat wat je nog moeilijker vindt ook te leren. Dus niet hoe slim ben jij, maar hoe ben jij slim

   en hoe gebruik je je eigen talent slim!


   Bij De eik kun je leren op alle gebieden;

   * schoolse vaardigheden (lezen, rekenen,  spellen, leren leren)

   * niet-specifiek schoolse, maar maatschappelijk en sociaal handige vaardigheden (zelfvertrouwen,

     zelfkennis, concentratie, geaccepteerd gedrag vertonen, je in balans voelen)

   * persoonlijke groei; zelfkennis, inzicht in handelen en relaties.

   * ontspanning: even niets moeten en gewoon genieten.

     


   De eik biedt trainingen en leerbegeleiding en coaching specifiek gericht op het schoolgaande kind en

   de lerende/studerende jongeren en trajecten voor (jong-)volwassenen die nieuwsgierig en

   lerend zijn.

   

   Een ieder die openstaat om te leren en in balans te komen is

   welkom en kan contact opnemen.