dyslexie of fixatie disparatie

De eik      ontdek je talent 


et kind tot leren en lezen komen.


   “Kijk nou eens goed!” Hoe vaak wordt dat niet tegen een kind gezegd als het niet goed leest wat

   er staat. Of als een kind een woord schrijft met een spellingfout. Het kind kijkt wel goed, maar het

   ziet het niet.

 

   Dyslexie of Fixatie Disparatie?

 

   Uit wetenschappelijk onderzoek (van dhr. Birnbaum) komt naar voren dat 80% van de kinderen, die op dit moment als

   dyslectisch zijn gediagnosticeerd, eigenlijk als basisprobleem een visuele disfunctie heeft.

 

   OOG voor Fixatie Disparatie:

 

   Een van de meest voorkomende visuele disfunctie is Fixatie Disparatie:

 

   Fixatie Disparatie is een onzichtbare belemmering die lees-en spelling- en concentratieproblemen veroorzaakt. Het is

   een visuele disfunctie die een onjuiste samenwerking van de ogen veroorzaakt. Mensen hebben twee ogen die vanuit

   een verschillende positie hun werk doen. De ogen nemen afzonderlijk waar. Wat de ogen afzonderlijk zien, moet

   samenvloeien tot een beeld, het zogenaamde fixeren.


Als we ergens naar kijken, is het dus belangrijk dat beide ogen goed samenwerken om tot een beeld te komen. Wanneer deze fixatie niet goed verloopt, spreken we van ‘disparaat’; Fixatie Disparatie.

Komt het beeld op het netvlies van het linker- en rechteroog niet precies op elkaar te liggen dan veroorzaakt dat dyslexieachtige klachten, zoals vermoeidheid bij lezen, concentratieverlies en een slordig handschrift.

   In 2003 is het FON opgezet: Functionele Oogzorg Nederland om meer aandacht te geven aan dit verborgen visuele

   probleem. Want het werkelijke probleem, Fixatie Disparatie, is prima behandelbaar.

   Een ouder of leerkracht houdt meestal geen rekening met het verband tussen lees-, spelling-, en concentratieproblemen

   en de visuele informatieopname. Vaak zijn de ogen al eerder getest op gezichtsscherpte voor de verte en is gekeken of

   de ogen gezond zijn. Dit is natuurlijk belangrijk om te weten. Het is daarnaast ook belangrijk om te weten of de kwaliteit

   van de samenwerking van de ogen goed is en de verwerking van visuele informatie goed verloopt.

 

   “Lezen is niet leuk!”, is een veelgehoorde zin van het kind waarbij lezen moeizaam gaat. Dat is toch vreemd, omdat elk

   kind van nature leer- en leesgierig is! Het kind met een visuele disfunctie weet niet dat het anders ‘ziet’ dan de andere

   kinderen en denkt:

   Waarom kan ik niet lezen? Ik kan niet lezen, ik ben dom!

   Het kind ontwikkelt een verkeerd zelfbeeld. Naast de visuele disfunctie ontstaat stress en het zelfvertrouwen neemt af. Door

   de opgebouwde stress ziet het kind nog minder. Het kind doet nog meer zijn best om te kunnen kijken. Het lukt nog steeds

   niet. Het kind bouwt nog meer stress op en van zijn zelfvertrouwen blijft niet veel over. De cirkel is rond; lezen kost steeds

   meer energie! En het leesplezier verdwijnt.

 

   Klachten die kunnen ontstaan:

 

   Algemene klachten:

 

■Vermoeidheidsverschijnselen na inspanning.

■Hoofdpijn, oogpijn of leesogen.

■Branderige ogen.

■Droge ogen.

■Lusteloosheid, vermoeid uit school komen.

■Gevoelig voor (zon)licht.

■Ongeluksgevoelig, snel stoten of struikelen.

■Faalangst.

 

   Klachten bij sport/lichaamsbeweging:

 

■Balans en evenwicht zijn verstoord.

■Zwakke oog-handcoördinatie.

■Slechte inschatting en/of timing om de bal te vangen.

■Bal niet zien aankomen.

 

   Klachten en signalen in het onderwijs:

 

■Vermoeid uit school komen.

■Niet netjes schrijven op de lijnen.

■Tong uit de mond bij schrijven.

■Slordig handschrift.

■Aanwijzen van de regel met de vinger met lezen.

■Hakkelend lezen.

■Lezen niet leuk vinden, behalve dit liggend willen doen. Dan ontspannen de ogen meer en lukt het wel.

■Lezen kost veel energie.

■Zwak tekstbegrip.

 ■Zwak in contextsommen.

■In ogen wrijven tijdens het lezen en/of schrijven.

■Hoofd niet recht houden tijdens lezen en/of schrijven.

■Niet horizontaal kunnen schrijven op een blanco vel.

■Spaties tussen geschreven woorden zijn onregelmatig.

■Concentratieproblemen.

■Gedragsproblemen; bij ADHD’ers kan ten onrechte een diagnose gesteld worden, omdat ze gewoon niet zolang naar de letters kunnen kijken.

■Rekenproblemen, zoals niet het verschil kunnen onderscheiden tussen ‘+’ en ‘ x’.

■Zeer beperkt ruimtelijk inzicht van getekende drie-dimensionale lichamen op een plat vlak. (bijv. kubus)

 

   Samengevat:

 

   Verloopt de samenwerking van de ogen niet soepel, dan kan dit de oorzaak van het leer- en leesprobleem zijn. Pas als we

   de basis van de problemen aanpakken, kan het kind tot leren en lezen komen.