faalangst

De eik      ontdek je talent 
   Wat is faalangst?

   Faalangst is de angst om te mislukken in situaties waarin iemand wordt beoordeeld of denkt te

   worden beoordeeld. En die angst werkt belemmerend.

   Faalangstige kinderen ontwikkelen een bepaald soort denken, zij denken vanuit een negatief

   zelfbeeld. De vrees om te mislukken staat centraal. Dit bepaalt hun denken.

   Er wordt pas over faalangst gesproken als iemand zo gegrepen is door de angst voor mislukking

   dat zijn presteren er ernstig onder lijdt. Het eerste dat opvalt bij faalangst is: "Er komt niet uit

   wat er in zit".


   Faalangst is te verdelen in drie groepen:

1. Cognitieve faalangst (En net wist ik het allemaal nog.....)

    Cognitie is het leervermogen in mensen. Voor mensen met cognitieve faalangst is het moeilijk te

    laten zien wat zij aan kennis hebben opgedaan.

2. Sociale faalangst (Wat zullen zij wel niet van mij denken....)

    Mensen met sociale faalangst vinden het moeilijk om hun mond in een groep open te doen. Het treedt 

    op in een gesprek, in contact met anderen, een groep toespreken of gewoon bij de kassa.

3. Motorische faalangst (Op zulke momenten ben ik als 'verlamd' .....)

    Wanneer de motoriek van je lichaam je in de steek laat, sta je stijf van de motorische faalangst. Het kan

    de grove motoriek zijn bij het springen van een duikplank of het springen over de bok bij de gymles,   

    maar het kan ook betrekking hebben op de fijne motoriek bijvoorbeeld het trekken van mooie rechte

    lijntjes.


   Wat gebeurt er bij angst?

   Angst is een reactie op gevaar. Angst levert energie en kracht.

   De hersenen geven een seintje aan de bijnieren om de hormonen adrenaline en noradrenaline aan te maken.

   Deze hormonen activeren de spieren die nodig zijn om een inspanning te leveren. Het bloed wordt naar de armen en

   handen, benen en voeten gestuurd. De hartslag wordt sneller omdat het bloed gaat stromen.

   Het zuurstofgebruik gaat omhoog, daardoor gaat de ademhaling sneller. Het bloed en de zuurstof die vooral nodig zijn

   voor handen, armen, voeten en benen worden onttrokken aan de keel, maag, darmen en spieren die er even niet toe

   doen. Je wilt vechten of vluchten!


   Wat belangrijk is, is dat aan de hersenen ook bloed wordt onttrokken. Ons denkvermogen blokkeert. Onze natuurlijke reactie

   is dat wij alleen nog willen vechten of vluchten: we willen bewegen! Toch moeten wij netjes op onze plaats blijven zitten

   bij een toets of examen.

   De spieren in armen en benen trillen van opgekropte maar ongebruikte energie, het hart bonst overbodig, er komt teveel

   zuurstof binnen (soms leidend tot hyperventilatie). 


   Gevolgen:

· Je kunt niet meer denken!!

· Nog meer angst, meer adrenaline!!

· Nog minder denken!!

   Een black-out!!!!


   Herkennen van faalangst

   Faalangstige mensen hebben, ondanks hun overheersende negatieve verwachting, een sterke behoefte aan positieve

   verwachtingen van anderen.

   Na een volbrachte taak willen zij regelmatig een reactie krijgen. Dit geeft meer zelfvertrouwen. Bij nieuwe opdrachten zijn

   faalangstige mensen vaak onzeker en weten zij niet goed hoe zij een opdracht moeten aanpakken. Vaak kijken zij eerst hoe

   anderen het doen.

   Bij leerproblemen zoals dyslexie, beelddenken, ADHD, enz. kan faalangst worden ontwikkeld. Een faalangstige is snel uit

   balans gebracht wanneer de sfeer thuis, in de klas of op het werk minder goed is.