het interpreteren van (kinder-)tekeningen

De eik      ontdek je talent    Het interpreteren van (kinder-)tekeningen   De meeste kinderen tekenen graag.


   Gelukkig maar..

   Het is een eenvoudig en goedkope manier om je uit te drukken.

   Als een kind tekent laat het onbewust iets van zichzelf zien.

   Indien er iets niet in orde is met het kind,

   kan het signalen geven via een tekening


   Kinderen vertellen met hun tekening hun eigen verhaal

   en vaak vertellen ze meer dan ze zich bewust zijn...

   Als je de tekeningen kan 'lezen' krijg je aanvullende informatie over het kind.


   De tekening wordt gelezen met de volgende 5 punten gekoppeld aan de leeftijd.

   Er wordt gekeken naar de energie in de tekening.

   de gebruikte symbolen krijgen aandacht

   is er sprake van interactie in de tekening

   Hoe is het kleurgebruik

   Waar zijn de onderdelen in de tekening geplaatst (tijd-ruimte indeling)


   De ontwikkeling van de kindertekening is ingedeeld in verschillende fasen.

   Als een kind van 10 ineens weer grenzeloos gaat krassen dan kan er iets mis

   zijn bij een 3 jarige is het normaal.

   Aan de tekeningen is ook zichtbaar hoe ver de kinderen in hun ontwikkeling zijn.

   Via tekenopdrachten kan je vanuit een ander perspectief, namelijk beeldtaal,

   kijken naar de cognitieve en sociaal emotionele ontwikkeling van kinderen


   Een tekening bied de gelegenheid vragen te stellen aan het kind.Het is een opening voor een gesprek.

   Al tekenend boort het kind hulpbronnen aan die het onbewust in zich heeft en zo kan het zelf bijdragen aan het oplossen,

   verzachten van de moeilijkheden en het versterken van talenten.