het wereldspel als onderzoeksinstrument

De eik



      ontdek je talent 



   Het Wereldspel

   Een non-verbaal onderzoeksmiddel om te bepalen of een kind een beelddenker is, is het Wereldspel. Dit spel bestaat

   uit allemaal houten huisjes, bomen en beesten. Het kind bouwt daarvan een dorp en hoeft daarbij niets met woorden

   te ondersteuenen of uit te leggen. Heel effectief bij niet-talige kinderen of faalangstige kinderen. De manier waarop hij

   of zij bouwt, geeft aan of er in taal of in beelden wordt gedacht.

 

   Dorp nabouwen

   Beelddenkers laten bij een tweede keer bouwen vaak dezelfde opbouw en inhoudelijke elementen zien. Bij het woord

   ‘dorp’ komt immers hetzelfde beeld naar voren.

 

   Het Wereldspel geeft een indicatie naar het cognitieve ontwikkelingsniveau van een kind: in hoeverre komt de manier

   van bouwen overeen met zijn of haar leeftijdgenoten? Doordat het Wereldspel zonder taal wordt afgenomen krijgen

   taalzwakke kinderen en beelddenkers alle ruimte om te laten zien wat ze in huis hebben.