wat is beelddenken

De eik      ontdek je talent Wat is beelddenken?


   Beelddenken is een gave: een creatieve, driedimensionale manier van denken.

   Deze manier van denken is 30 keer sneller dan denken in woorden


   Een beeld zegt meer dan 1.000 woorden is een bekend gezegde. De kracht van

   beelddenken ligt in het denken in beelden in plaats van in woorden. Creatief 

   beelddenken is in vergelijking tot talig denken proactief en associatief. Dit zijn

   allemaal eigenschappen die goed van pas komen bij creatief denken.

   Er is tot op heden nog weinig bekend bij scholen en ouders over

   beelddenken. Hierdoor is het signaleren en herkennen vaak lastig.(klik hier voor

   een overzicht met kenmerken)


   Zit er volgens u meer in uw kind dan er op school uitkomt?

 

   Soms komt er minder uit een leerling dan ouders en school verwachten. Of zijn

   de prestaties wisselend. De ene keer lukt het wel, dan weer niet. Het kan dan

   zijn dat de leerling een beelddenker is. Dat betekent dat het informatie op een andere manier verwerkt dan over het

   algemeen op school aangeboden wordt. De leerling denkt meer in beelden dan in woorden. Er is sprake van ruimtelijk,

   drie-dimensionaal denken, vaak snel en ongeordend. In één oogopslag kunnen beelddenkers een ingewikkelde situatie

   overzien. Ze associëren razendsnel en komen vaak tot originele oplossingen. Vraag je ze echter dit te beredeneren dan

   staan ze ‘met een mond vol tanden’. Of beter gezegd, een hoofd vol beelden en een onvermogen dat allemaal logisch

   in woorden om te zetten. Je kunt namelijk 32 beelden per seconde denken en maar 2 woorden per seconde. Dat is dus

   niet bij te benen. Gewoon, simpelweg iets uit je hoofd leren, erin stampen is voor een beelddenker moeilijk. Dat kan

   problemen opleveren met rekenen (oa tempo) en spelling. Ook het handschrift van een beelddenker is vaak moeilijk leesbaar.

 

   Als niet (h)erkend wordt dat het om een beelddenkende leerling gaat worden er al snel allerlei oordelen geveld. Let niet

   op, dwaalt altijd af! Niet geconcentreerd. Hij zou nu toch die tafels wel eens uit zijn hoofd moeten kennen! Werkt er dus

   niet aan. Dat handschrift is niet te lezen! Spellingsfouten die toch echt niet meer kunnen. Kortom: teleurstelling bij ouders,

   leerkrachten. En onzekerheid en afname van zelfvertrouwen bij de leerling.

 

   Onderzoek heeft uitgewezen dat er in iedere klas wel één à twee beelddenkers zitten. Vaak zijn het leerlingen die in de

   onderbouw (groep 1 en 2) goed lijken mee te draaien, maar in groep 3 problemen kunnen ondervinden bij het lezen,

   schrijven en/of rekenen. De leerkracht kan er niet goed de vinger opleggen; het is een slimme, ondernemende leerling,

   vol enthousiasme en creativiteit… waar zit het probleem?

   Door de nog grote onbekendheid met het begrip beelddenken, worden veel beelddenkers niet als zodanig herkend en

   ontstaan er met de jaren op de basisschool steeds grotere leer- en/of gedragsproblemen.

 

   Beelddenken is wetenschappelijk onderzocht. In het onderzoek `Rise and Decline of Verbal and Visuospatial Memory (2010)’

   is bewezen dat mensen een voorkeur ontwikkelen voor het verbale of visuele geheugen. Dit is essentieel inzicht voor je

   leersysteem. Ongeveer 5% van de mensen denkt in beelden. Dit denken in beelden is een andere manier van informatie

   verwerking. Dit vraagt ook om een andere aanpak van leren. De realiteit is echter:


Jij leert in beelden, maar krijgt onderwijs in woorden.

 

   Scholen zijn veelal auditief gericht, voor kinderen die in woorden denken. Hierdoor kunnen veel van deze kinderen

   vastlopen op school. Heb je leerproblemen, dyslexie, dyscalculie, ADHD, ADD of ben je hoogbegaafd of hoogsensitief?

   De kans bestaat, dat het gebruik van de rechterhersenhelft sterke voorkeur heeft: beelddenken.


   Nu is het mogelijk snel en met direct resultaat leerproblemen aanpakken. Van alle abstracte informatie zoals letters,

   cijfers en tijd maken we beelden. Vervolgens krijgt alle informatie een vaste plek, zodat je het makkelijk terug kunt

   vinden. Een leersysteem waar je ook in alle andere vakken veel plezier mee kan hebben.

 

   Linda Kreger Silverman (PhD. Gifted Development Center) doet al decennia lang

   onderzoek naar begaafde/getalenteerde visueel-spatiele* leerlingen. Visueel-spatieel

   lerende kinderen hebben behoefte aan een geheel andere benadering dan de auditief-

   sequentieel** lerende kinderen. In Nederland is het beelddenken geintroduceerd door

   Maria J. Krabbe en onder andere verder uitgewerkt met het Wereldspel door Nel Ojemann.

   Vaak wordt deze manier van denken ook omschreven als beeldend-ruimtelijk (vergelijk

   visueel-spatieel).


   *  visueel-spatieel leren is het leren in beelden en het onthouden of

       zich voorstellen van figuren

   ** auditief-sequentieel leren is het leren door het leren op gehoor en

       werken in logische volgorde