herken de beelddenker

De eik      ontdek je talent Herken de beelddenker
Kenmerken die typerend kunnen zijn voor beelddenkers:


• gebruiken zelf verzonnen woorden en woorden die gedeeltelijk overeenkomen met het juiste woord maar waar zij iets persoonlijks aan toevoegen

• ze hebben woordvindings problemen (ze zeggen vaak ‘dinges’ en ‘die’ en ‘dat’ en geen mens weet waar ze het over hebben)

• moeite hebben met het correct en duidelijk onder woorden brengen van belevenissen (het kan veel tijd en geduld vergen om hun verhalen aan te horen)

• moeite met abstracte begrippen omdat ze zich er geen beeld van kunnen vormen

• moeite met het volgen van regels (soms omdat zij denken dat ze gedaan hebben wat ze al dachten maar ook door een grote ‘vrijheidszin’)

• Er kunnen zich problemen voordoen met een vraagstelling, de vraag wordt niet altijd goed geïnterpreteerd of juist anders geïnterpreteerd

• dromerig overkomen (één woord kan al een associatie teweeg brengen, het ene beeld roept het andere op)

• moeite met ordening in tijd en ruimte

• wil eerst inzicht in de bedoeling van de leerstof en overzicht van de leerstof voor het (aan)geleerd kan worden

• informatie gaat via hun eigen belevingswereld


 


Kenmerken die op school om aandacht kunnen vragen:

• problemen met links of rechts, eu of ue, b of p (een beelddenker ziet bij het woord stoel, de stoel in gedachten voor zich. Of de stoel nu achterstevoren op de kop staat: het blijft een stoel. Als de letters en hun klanken geleerd moeten worden geeft dit problemen. Immers: een b andersom wordt een d, en op zijn kop zelfs een p).

• een overmaat aan oriëntatiefouten (de s wordt een z, de f wordt een v).

• Het aanleren van spellingregels en grammatica kost moeite. Zowel bij taal als rekenen is de koppeling van klank aan letter- en cijfertekens niet altijd geautomatiseerd. Letters en getallen worden vaak omgedraaid en wordt er radend gelezen.

• wegdromen tijdens de uitleg waardoor ze de instructie dreigen te missen

• uitblinken in tekenen, handvaardigheid, ruimtelijke oriëntatie

• originele oplossingen zien in moeilijke of ingewikkelde situaties

• het zijn vaak harde werkers, die van doorzetten weten, ondanks de soms geringe resultaten. Er zit meer in dan er uit komt!