tarieven

De eik      ontdek je talent 


Diensten

tarief

intakegesprek met ouder(s)/verzorger(s) 30 minuten

gratis

intakeonderzoek (1 uur inclusief kort verslag)

€ 90,00

individueel onderwijskundig onderzoek mbt beelddenken

€ 400,00

beeld en brein® trainingen

€ 250,00 groep

(8 bijeenkomsten van 1 uur inclusief werkboek en certificaat)

€ 300,00 individueel

visuele screening

€ 50,00 screening

trajectbegeleiding (visuele training)

€ 40,00 oer uur

LEESwijzer®

€ 30,00 (30 min.)

Hulp bij faalangst*

€ 40,00 per uur

Individuele begeleiding*

€ 40,00 per uur 

Bootcamp rekenen of spelling (twee dagdelen)

€ 75,00 (in een groep bij voldoende deelnamen)

€ 45,00 (per uur individueel)

gesprekken op school

€ 25,00 (30 minuten)

breintraining 

€ 40,00 per uur

energetische behandeling

€ 50.00 per behandeling

energetische stoelsessie

€ 50,00 per sessie

energetische massage

€ 50,00 per uur

workshop labyrint lopen

€ 50,00 per individuele sessie (groepstarief op aanvraag)

   Vergoedingen


   De trainingen en cursussen die u of uw kind volgt bij De eik worden niet vergoed door de ziektekostenverzekering.


   Voor kinderen met een handicap of beperking die op een reguliere school onderwijs willen volgen, kan een ‘leerlinggebonden

   financiering’ (lgf) oftewel ‘Rugzakje’ worden aangevraagd. Met dit budget kan extra begeleiding ingeschakeld worden.


   Ouders van kinderen met een ontwikkelingsstoornis, zoals ADHD, ADD en PDD-NOS, kunnen een ‘Persoons Gebonden

   Budget’ (PGB) aanvragen. Het is een voorziening vanuit de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ). Met dit extra

   budget kan zorg ingekocht worden die nodig is voor het functioneren van hun kind. De trainingen bij De Eik vallen mogelijk

   onder de ‘activerende begeleiding’.

 

   

   Er zijn wel mogelijkheden tot fiscale aftrek bij uw belastingaangifte bijvoorbeeld onder het kopje studiekosten. Informeer bij uw 

   adviseur over de mogleijkheden