tarieven

De eik

 

 

 

ontdek je talent om te leren

 

Diensten

tarief

intakegesprek met ouder(s)

gratis

 

 

intakeonderzoek

€80,00

individueel onderwijskundig onderzoek mbt beelddenken

€400,00

 

 

beeld en brein® trainingen

€225,00 groep

(8 bijeenkomsten van 1 uur inclusief werkboek en certificaat)

€275,00 individueel

 

 

visuele screening

€40,00 screening

trajectbegeleiding*

€40,00 per uur trajectbegeleiding

 

 

LEESwijzer®

€25,00 (30 min.)

 

 

Hulp bij faalangst*

€40,00 per uur

 

 

Individuele begeleiding*

€40,00 per uur

 

 

 

 

 

 

 

 

Vergoedingen

 

De trainingen en cursussen die uw kind volgt bij De eik worden niet vergoed door de ziektekostenverzekering.

 

Voor kinderen met een handicap of beperking die op een reguliere school onderwijs willen volgen, kan een ‘leerlinggebonden

financiering’ (lgf) oftewel ‘Rugzakje’ worden aangevraagd. Met dit budget kan extra begeleiding ingeschakeld worden.

 

Ouders van kinderen met een ontwikkelingsstoornis, zoals ADHD, ADD en PDD-NOS, kunnen een ‘Persoons Gebonden

Budget’ (PGB) aanvragen. Het is een voorziening vanuit de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ). Met dit extra

budget kan zorg ingekocht worden die nodig is voor het functioneren van hun kind. De trainingen bij de Eik vallen mogelijk

onder de ‘activerende begeleiding’.

Er zijn wel mogelijkheden tot fiscale aftrek bij uw belastingaangifte bijvoorbeeld onder het kopje studiekosten. Informeer bij uw

adviseur over de mogleijkheden

 

De eik - ontdek je talent om te leren

06-40845675

Helenaveenseweg 66 Grashoek

info@de-eik.nl kvk59110988