werkwijze

De eik

 

 

 

ontdek je talent om te leren

 

 

 

Werkwijze

 

Nadat u contact met me heeft opgenomen volgt een oriënterend intakegesprek (dit kan

telefonisch zijn of u komt op afspraak langs) waarin u als ouder de moeilijkheid aangeeft.

Uit dit gesprek kunnen de volgende mogelijkheden vloeien:

A. uw keuze is een volledig/gedeeltelijk individueel onderwijskundig onderzoek (I.O.O.)met

betrekking tot beelddenken

B. uw keuze is een (groeps)training beeld en brein®

C. uw keuze betreft een andere mogelijkheid uit het aanbod

Ad A. Als u heeft gekozen voor een I.O.O. kunnen we samen afspraken maken over wat u

onderzocht wilt hebben en van daaruit volgt het onderwijskundig onderzoek en een

verslag waarin conclusies worden getrokken en handvatten worden aangereikt voor kind,

leerkracht en ouders

 

Ad B. Indien u kiest voor een groepstraining of een individuele training beeld en brein geeft u uw

kind op.

 

Ad C. Indien u besluit dat u met mij samen uw kind op een andere wijze wilt ondersteunen en

helpen, volgt een intake onderzoek.

 

Tijdens dit onderzoek komen in ieder geval de volgende onderdelen aan bod:

- het wereldspel,

- tekenopdracht,

- visuele screening, met de bioptor

- kwaliteiten en talenten in kaart brengen d.m.v. een vragenlijst of m.b.v. het kinderkwaliteitenspel

- ken-je-leerstijl-onderzoek, op welke manier komt informatie het best bij uw kind binnen

 

Na het intake onderzoek neem ik telefonisch contact met u op over mijn bevindingen en het

mogelijke vervolg waarbij het uitgangspunt altijd is: leren door succeservaringen.

 

 

 

De eik - ontdek je talent om te leren

06-40845675

Helenaveenseweg 66 Grashoek

info@de-eik.nl kvk59110988