werkwijze

De eik      ontdek je talent 
   Werkwijze


   Nadat u contact met me heeft opgenomen volgt een oriënterend intakegesprek (dit kan

   telefonisch zijn of u komt op afspraak langs) waarin u de moeilijkheid aangeeft.

   Uit dit gesprek kunnen de volgende mogelijkheden vloeien:

A. uw keuze is een volledig/gedeeltelijk individueel onderwijskundig onderzoek (I.O.O.)met

     betrekking  tot beelddenken

B. uw keuze is een (groeps)training beeld en brein®

C. uw keuze betreft een andere mogelijkheid uit het aanbod

 

   Ad A. Als u heeft gekozen voor een I.O.O. kunnen we samen afspraken maken over wat u

   onderzocht wilt hebben en van daaruit volgt het onderwijskundig onderzoek en een

   verslag waarin conclusies worden getrokken en handvatten worden aangereikt voor kind,

   leerkracht en ouders


   Ad B. Indien u kiest voor een groepstraining of een individuele training beeld en brein geeft u uw

             kind op.


   Ad C. 1. Indien u besluit dat u met mij samen uw kind op een andere wijze wilt ondersteunen en

             helpen, volgt een intake onderzoek.

   Tijdens dit onderzoek komen in ieder geval de volgende onderdelen aan bod:

   - het wereldspel,

   - tekenopdracht,

   - visuele screening, met de bioptor

   - kwaliteiten en talenten in kaart brengen d.m.v. een vragenlijst of m.b.v. het kinderkwaliteitenspel

   - ken-je-leerstijl-onderzoek, op welke manier komt informatie het best bij uw kind binnen


   Na het intake onderzoek neem ik telefonisch contact met u op over mijn bevindingen en het

   mogelijke vervolg waarbij het uitgangspunt altijd is: leren door succeservaringen.


   Ad C. 2.Wilt u voor uzelf of uw kind een afspraak maken naar aanleiding van een andere keuze uit het aanbod,

   plannen we een afspraak in.