Home


“Ik wil mensen inspireren de regie over hun eigen leven terug te nemen.”


  Iedere persoon is uniek en heeft alle bagage in zich om een gelukkig en goed functionerend.

  persoon te worden. Het aanbod bij De eik is dan ook gericht op het welzijn en welbevinden van

  de totale persoon.

 

  Vandaar dat er bij De eik niet alleen gekeken wordt naar dat wat iemand moeilijk vindt of

  moeilijkheden bij ondervindt, maar de hele persoon wordt onder de loep genomen: Een

  holistische benadering van de mens met zijn eigen emotie, gevoel, leerstijl, motivatie, sterke en

  zwakke kanten.


  De eik biedt trainingen en leerbegeleiding en coaching specifiek gericht op het schoolgaande

  kind en de lerende/studerende jongeren en trajecten voor (jong-)volwassenen die nieuwsgierig en lerend zijn.

   

  Een ieder die openstaat om te leren en in balans te komen is welkom en kan contact opnemen. (e-mail: info@de-eik.nl of

  telefonisch (inspreken of bericht): 06 40845675)


  Samen zoeken naar waar je talenten, mogelijkheden liggen. En vervolgens deze talenten

  inzetten en gebruiken om dat wat je nog moeilijker vindt ook te leren. Dus niet hoe slim ben jij,

  maar hoe ben jij slim en hoe gebruik je je eigen talent slim!


  Bij De eik kun je leren op alle gebieden;

   * schoolse vaardigheden (lezen, rekenen,  spellen, leren leren)

   * niet-specifiek schoolse, maar maatschappelijk en sociaal handige vaardigheden (zelfvertrouwen, zelfkennis, concentratie,

      je in balans voelen)

   * persoonlijke groei; zelfkennis, inzicht in handelen en relaties.

   * ontspanning: even niets moeten en gewoon genieten.

     

 

De eik

Padbrugseweg 20 - Deurne

0640845675

info@de-eik.nl                                                                                                                                                  kvk 59110988