Home


“Ik wil mensen inspireren de regie over hun eigen leven terug te nemen.”


  Iedere persoon is uniek en heeft alle bagage in zich om een gelukkig en goed functionerend

  persoon te worden. Het aanbod bij De Eik is dan ook gericht op het welzijn en welbevinden van

  de totale persoon.

 

  Vandaar dat er bij De Eik niet alleen gekeken wordt naar dat wat iemand moeilijk vindt of

  moeilijkheden bij ondervindt, maar de hele persoon wordt onder de loep genomen: Een

  holistische benadering van de mens met zijn eigen emotie, gevoel, leerstijl, motivatie, sterke en

  minder ontwikkelde kanten.


  Bij De Eik kun je terecht voor Ur-Therapie, trainingen, begeleiding, coaching specifiek gericht op

  jou als mens, een nieuwsgierig, open voor zelfontwikkeling, leergierig wezen. De Energetische Stoelen en het

  Enneagram van Monique Timmers spelen bij elke sessie een grote rol.

 

  Een ieder die openstaat om te leren en in balans te komen, dus te zijn, is welkom en kan contact opnemen.

  (e-mail: info@de-eik.nl of telefonisch (inspreken of bericht): 06 40845675)


  Samen zoeken naar waar je talenten, mogelijkheden liggen, overtollige ballast achter je laten, om vervolgens je talenten 

  in te zetten en te leven. Je eigen leven weer in handen, de regie terug en van daaruit bewegen. 


  Bij De Eik kun je leren op alle gebieden; 

   * schoolse vaardigheden (lezen, rekenen, spellen, leren leren)

   * niet-specifiek schoolse, maar maatschappelijk en sociaal handige vaardigheden (zelfvertrouwen, zelfkennis, concentratie,

      je in balans voelen)

   * persoonlijke groei; zelfkennis, inzicht in handelen en relaties.

   * ontspanning: even niets moeten en gewoon genieten.  

    Kijk bij het aanbod en voel wat ik voor jou kan betekenen