Home


“Ik wil mensen inspireren de regie over hun eigen leven terug te nemen.”


  Iedere persoon is uniek en heeft alle bagage in zichom eenfijn leven te leiden. Het aanbod bij 

  Helena is dan ook gericht op het welzijn en welbevinden van jou als totale persoon.

 

  Helena kijkt niet alleen naar dat wat je moeilijk vindt of waar je moeilijkheden bij ondervindt, 

  maar je hele zijn wordt onder de loep genomen: Een holistische benadering van de mens met 

  zijn eigen emotie, gevoel, leerstijl, motivatie, sterke en minder ontwikkelde kanten.


  Bij Helena kun je terecht voor Ur-Therapie, trainingen, begeleiding, coaching specifiek gericht

  op jou als mens, een nieuwsgierig, open voor zelfontwikkeling, leergierig wezen.

  De Energetische Stoelen en het Enneagram van Monique Timmers spelen bij elke sessie een

  grote rol.

 

  Een ieder die openstaat om te leren en in balans te komen, dus te zijn, is welkom en kan contact opnemen.

  (e-mail: info@de-eik.nl of telefonisch (inspreken of bericht): 06 40845675)


  Samen zoeken naar waar je talenten, mogelijkheden liggen, overtollige ballast achter je laten, om vervolgens je talenten 

  in te zetten en te leven. Je eigen leven weer in handen, de regie terug en van daaruit bewegen. 


  Bij Helena kun je leren op alle gebieden; 

   * schoolse vaardigheden (lezen, rekenen, spellen, leren leren)

   * niet-specifiek schoolse, maar maatschappelijk en sociaal handige vaardigheden (zelfvertrouwen, zelfkennis, concentratie,

      je in balans voelen)

   * persoonlijke groei; zelfkennis, inzicht in handelen en relaties.

   * ontspanning: even niets moeten en gewoon genieten.  

    Kijk bij het aanbod en voel wat ik voor jou kan betekenen