Helena Kinds

De eik        Helena Kinds


 Mijn naam is Helena Kinds (1973), ik ben getrouwd en moeder van drie prachtige   

 dochters.


 Na een aantal jaren mijn vizier volledig te hebben gericht op de begeleiding en

 verzorging van onze dames, is het gekriebel begonnen. Ik wilde weer aan de slag met

 kinderen. En wel op zo'n manier dat ik samen met het kind en de ouders op zoek wil

 naar de juiste begeleidingsweg. Vandaar dat praktijk De eik is ontstaan. Na vijf jaar

 met veel plezier kinderen te hebben begeleid, werd het tijd om alle ervaring die ik heb

 ook in te zetten voor (jong-)volwassenen. Voor iedereen is er tijd en ruimte bij De eik.

  

 

  Bij De eik mag je jezelf zijn en jezelf leren zijn. Het gevoel krijgen dat wat je ook doet, je als persoon er gewoon mag zijn met

  al je sterke en minder sterke kanten. Dat is wat ik eenieder mee wil geven: alles in je maakt je tot wie je bent!

  

  Iedereen wil volledig gezien en gekend worden en niet alleen het "probleem" zijn. Ik spreek daarom ook liever over moeilijk-

  heid en hindernis dan over probleem en stoornis: Moeilijkheden kun je overwinnen en hindernissen zijn te nemen en als ze

  groot of te hoog zijn help ik je graag een handje.


  Vanaf het jaar 2013 heb ik door middel van zelfstudie en cursussen mezelf op de hoogte gebracht van nieuwe ontwikkelingen

  op het gebied van begeleiding, training en coaching met betrekking tot leer- en gedragshindernissen en beelddenken.

  Daarnaast heb ik me ook verdiept in onderwerpen die dicht bij mijn interessegebieden liggen, van daaruit is een breder aan-  

  bod ontstaan, waarmee ik ook (jong-)volwassenen wil bereiken. Dit aanbod betreft persoonlijke groei en ontspanning voor een  

  ieder die daar behoefte toe voelt, leeftijd is daarbij niet belangrijk.


  Op de vraag wat ik doe, kan ik met volle overtuiging zeggen: 'Ik doe dingen die ik echt leuk vind". En dat gun ik iedereen,

  vanuit je hart kunnen doen waar je goed in bent en waar je plezier in hebt.