Ur-Therapie persoonlijke groei, bewustwording en ontspanning

Ur-Therapie


Wil je jouw leven anders vormgeven?

Blijf je hetzelfde patroon herhalen?

Lijkt het alsof je wel wil, maar het lukt niet om het plan echt uit te voeren?

Heb je behoefte aan ontspanning?


\Dan is Ur-Therapie je antwoord


De Ur-Therapeuten zijn opgeleid en getraind om mensen te terug te brengen en te helen naar hun oorspronkelijke Goddelijke blauwdruk. Door de verbindingen met de hogere lichtvelden te herstellen; het netwerk van zuivere kristallijnen sructuren, het spirituele licht en de ondersteunende liefde, worden we weer verbonden met onze hogere lichtlichamen.


Therapeut".
Het woord is afgeleid van een Grieks werkwoord therapeu-ein, dat „dienen" van God betekent
De groep mensen die zich in vroeger tijden Therapeuten noemden waren mannen en vrouwen, levend in een gelijkwaardige verhouding, die volledig dienstbaar waren aan het Goddelijke in de mens.
Hun uitgangspunt was "Logos", het woord, dat ze gebruikten om de mens te verheffen tot verheven geestelijk inzicht.
En op deze manier de mens te bevrijden van fysieke en geestelijke slavernij
Ze leefden een beschouwelijk leven, los van belastende emotievelden.
Er zijn aanwijzingen dat zowel Yeshua als Maria Magdalena een tijd bij de Therapeuten hebben doorgebracht als onderdeel van hun opleiding.


Dan nu de vertaling naar het nu:
Een Ur-Therapeut
Is volledig dienstbaar aan het goddelijke in de mens
Zal ten alle tijde de vrije wil van de mens als regisseur erkennen en vandaaruit het beschouwelijk leven aan laten sturen. Opdat degene die haar of hem bezoekt waarlijk de regie neemt, heeft en behoudt en zich kan ontdoen van alle belastende informatie.
Het woord is daarin een wezenlijk instrument om te komen tot inzicht en omkering van patronen.

De informatie die gedeeld wordt, maakt waarlijk vrij, Het werken met Levend Intelligent Licht via de Energetische Stoelen, het Enneagram en de codes van @monique.timmers versnellen daadwerkelijk de weg naar binnen. Dit wordt ook wel Astronomische Geneeskunst genoemd.


Je bent welkom


Wil je kijken naar oplossingen, moeiteloos en snel? 

Klik dan op één van onderstaande linken.


Energetische Stoel


Enneagram


energetische massage


numerologie


workshop labyrint-lopen