individuele begeleiding


   Individuele begeleiding


   Het hele programma wordt afgestemd op de specifieke hulpvraag

   en aangepast aan de behoefte en mogelijkheden van het kind.


   De hulpvraag kan betrekking hebben op een leergebied (spelling, lezen, rekenen, schrijven (motoriek)), een

   leerhindernis (dyslexie-dyscalculie-NLD) of op een persoonlijkheidsgerelateerde component (hoogbegaafdheid,

   hooggevoeligheid, ADHD-ADD-ODD-ASS).

   

   Bij de individuele begeleiding zijn de kwaliteiten en talenten die het kind heeft het uitgangspunt voor de begeleiding.

   Deze worden gebruikt om het gevoel van eigenwaarde en het zelfvertrouwen te sterken en als startpunt om te kunnen

   gaan werken aan de moeilijkheden die het kind tegenkomt, thuis, op school en op eventuele andere plaatsen.


   De programma-onderdelen worden gekozen vanuit de volgende uitgangspunten:

   - leren door succeservaringen

   - iedereen heeft alle bagage (talenten en kwaliteiten) in zich om zich verder te

     kunnen ontwikkelen.

   

   De onderdelen kunnen betrekking hebben op concentratie, inoefening, basisbalans,

   ontspanning, creativiteit, uiten, automatiseren, faalangstreductie, inzicht in eigen

   handelen, overzicht (dagritme, plannen)...alles wat nodig is om de puzzelstukjes op

   hun plaats te laten vallen.