beeld en brein®trainingen


  Beeld en Brein®trainingen


   Beeld en Brein® Schoolbasis leert kinderen leren!

 

   Door middel van de effectief bewezen Beeld en Brein® Leerstrategie leert het kind

   gebruik te maken van zijn eigen talenten bij het leren en werken op school.   

   Wetenschappelijk onderzoek wijst uit dat alle kinderen baat hebben bij deze manier van

   leren, maar juist bij dyslexie, AD(H)D, ASS en beelddenken is het effect enorm. Het kind

   ervaart (eindelijk) succes en het zelfvertrouwen groeit. Leren wordt weer LEUK!

 

   De training is gericht op het werken met beide hersenhelften. Door met beide

   hersenhelften te werken en alle leeringangen te gebruiken zal leerstof makkelijker worden onthouden en

   toegepast. Met oefeningen, aanleren van geheugentechnieken en inzicht in de werking van de hersenen zal het kind

   bewuster en dus beter leren.

 

   Tekstbegrip met De kleurmethode

 

   Veel kinderen hebben moeite met begrijpend lezen (tekstverklaring). Het herkennen van kernwoorden in een tekst en

   het leggen van verbanden, is noodzakelijk bij het lezen en leren. Met behulp van "De Kleurmethode" haal je de hoofd-

   en bijzaken uit een tekst. Zo ontstaat inzicht in structuur van (leer)teksten. Dit geeft het kind houvast en handvatten om

   met een tekst aan de slag te gaan. Het zelfvertrouwen zal toenemen doordat het kind leert vanuit het overzicht!

 

   De Beeld en Brein® Conceptmap


   Door het maken van een Conceptmap wordt er vanuit het overzicht geleerd en met taal en beeld. Daardoor is leren

   effectiever en leuker! Het leren gaat op deze manier vele malen sneller en het kind ontwikkelt meer zelfvertrouwen.

 

    Het organiseren van werkstukken en verslagen


   Met behulp van een Beeld en Brein® Conceptmap kunnen ook werkstukken, spreekbeurten en (boek)verslagen worden

   opgezet en uitgewerkt. Doordat er overzicht ontstaat, kan er gericht worden gezocht naar informatie en ontstaat als vanzelf

   de structuur.

 

   Het leren omgaan met je angsten en onzekerheden

 

   Faalangst en onzekerheid kunnen het kind belemmeren bij het leren. Met behulp van oefeningen en zelfbeeldoefeningen,

   leert het kind om te gaan met onzekerheid. Zowel het innerlijke `sterker staan` als het leren omgaan met probleemsituaties

   zullen verbeterd worden, waardoor er ruimte komt om te leren.


   Informatie

 

   De training Beeld en Brein® Schoolbasis is voor kinderen vanaf 8 jaar en wordt in kleine groepen van maximaal vier kinderen

   of individueel gegeven. De lesstof van de training is verdeeld over acht bijeenkomsten. Bij de training wordt gewerkt in een

   werkboek en er kan door ouders het boek Beeld en Brein® Schoolbasis worden aangeschaft om nog meer inzicht te

   verkrijgen.

 


   Beeld en Brein® 12+ Training


   Voor kinderen in het voortgezet onderwijs is de training Beeld en Brein® 12+ ontwikkeld. Met de vaardigheden in deze training

   leren kinderen samenvatten en hun eigen leerstrategieen kennen en gebruiken.