dominantiematrixDominantiematrix


Je kind laat een heel wisselend beeld zien op school? Bijvoorbeeld bij rekenen uitzonderlijk goed en bij lezen

of spelling heel veel minder? Of juist andersom? Of instructies samen uitvoeren gaat prima maar het zelfstandig

verwerken lukt niet. 

Voor het opnemen en verwerken van leerstof maakt iedereen gebruik van dominantiepatronen. Het handigste

patroon is de linkerhersenhelft als dominantie hersenhelft en daarbij het rechteroog, rechteroor, rechterhand

en rechtervoet als dominante zintuigen en ledematen. Met dit patroon gaat het leren het makkelijkst. Een afwijkend

(niet-handig) dominatiepatroon kan hinderend werken.

Het kan zijn dat je kind niet-handige dominantiestructuren gebruikt, waardoor de aangeboden leerstof niet tot

resultaten leidt bij de verwerking van de stof. Er zijn 32 dominantiepatronen, deze zijn beschreven door Carla

Hannaford. https://youtu.be/2sWQarRMxbE


De dominantiepatronen zijn eenvoudig te testen met een spiertest. https://youtu.be/COiL2IMtOQY

Wat kun je verwachten bij deze test:

Eerst stel ik het regulier dominatieprofiel vast. Dit is de standaard werkwijze die van nature in het lichaam aanwezig is.

Deze test wordt op twee manieren afgenomen zowel fysiek uitvoerend en door middel van de spiertest.

Daarna stel ik het dominantieprofiel vast van de sterke leeringang (dus waar je kind goed in is) en aansluitend ook het dominantieprofiel van de minder sterke leeringang. Als laatste test ik het profiel van iets wat je kind erg leuk vindt om

te doen, dit kan een schoolse of niet-schoolse vaardigheid zijn zoals paardrijden of schilderen.


Je krijgt een verslag van de analyse die ik heb gemaakt. In het verslag wordt uitgelegd wat de consequenties zijn van de verschillende dominantie profielen met tips om tot verbetering te komen. Het zou kunnen dat breintraining een goede

methode is om tot verbetering te komen.


Wil je jouw kind laten testen? Neem dan contact met mij op voor het maken van een afspraak.