hulp bij faalangst

    Hulp bij faalangst


    De training is erop gericht dat het kind zich veiliger voelt in het algemeen en specifiek in de situatie waarin   

    de faalangst zich voordoet.


    Fysieke en mentale krachtoefeningen om sterker in  

    het leven te staan.


    Er wordt ook aandacht besteed aan de  

    lichaamshouding. Een juiste lichaamshouding straalt

    kracht en rust uit waardoor er meer

    zelfvertrouwen wordt ervaren.


    Ontspanningsoefeningen en visualisaties helpen om

    beter te kunnen ontspannen op momenten dat het  

    nodig is. Deze oefeningen kunnen ook plaatsvinden

    op een energetische stoel om het effect te versterken.


    Breingym-oefeningen helpen je kind om helder te kunnen denken.

    Ze zorgen ervoor dat de mogelijkheden ten aanzien van het leerproces zo goed mogelijk worden benut.


    Non-verbale werkvormen, zoals tekenen, kleuren, kleien, drama- en expressieoefeningen helpen bij het

    leren uiten van gevoelens en emoties. Deze werkvormen doen meer, dan woorden kunnen zeggen!