individueel onderwijskundig onderzoek

Individueel onderwijskundig onderzoek


Dit onderzoek betreft het onderzoek naar beelddenken en omvat een uitgebreid onderzoek naar alle facetten van de visuele leerstijl en de verbale leerstijl.  Met behulp van divers testmateriaal wordt je kind gescreend op de kenmerken van beelddenken.


Het bouwen van een dorp met het wereldspel is één van de onderdelen van dit onderzoek. Dit dorp geeft inzicht in de leerstijlvoorkeur van je kind.


Naast het wereldspel wordt je kind ook op didactische vaardigheden getest. 


Je ontvangt een uitgebreid verslag met tips voor school en je kind.